Uppdrag

 HTA-centrum
HTA-centrum permanenta enhet  1 januari 2011   

HTA-centrums huvuduppdrag är att bistå med

  • Råd, stöd i direkta utvärderingsarbetet, feedback
  • Frågedefinition, litteratursökning, -sortering
  • Distribution av artiklar
  • Ekonom för besvarande av ekonomifrågor
  • VGR:s analysresurser för frågor kring prevalens/incidens och antal patienter
  • Statistikstöd exvis för metaanalyser och liknande
  • Kvalitetssäkringsstöd: bedömning och slutlig sammanfattning i tvärdiciplinär HTA-kvalitetssäkringsgrupp. Normalt utses två individer i ett nätverk inom VGR och Sahlgrenska akademin för kvalitetssäkring.

Före ett projekt

Inkomna nomineringarPrioriteringskriterierEj antagna nomineringar
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information
Projektdeltagares jävsdeklaration skickas till HTA-centrum senast två veckor innan projektstart..

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m