Kontakt


cb

Christina Bergh
 
Professor, chef HTA-centrum

 
 

 

 

 

Susanne Bernhardsson
 
FoU-strateg, specialistsjukgymnast

 
 


lj

Lennart Jivegård
 
Universitetslektor

 

 

 

 

Jenny Kindblom

Jenny Kindblom
 
Specialistläkare

 

 

 

 

JP

 

Josefine Persson
 
Ekonom

 

 

 

  os

Ola Samuelsson
 
Docent

 

 

 

HS

Henrik Sjövall
 
Professor

 

 

 

Annika Strandell
 
Docent

 

 

 

psPetteri Sjögren
 
Tandläkare

 

 

 

 

it

Inger Thorin
 
Projektsamordnare
031-342 15 56
0700-928046
(ledig fredagar)Här hittar ni oss!
Kartsymbol

Sahlgrenska sjukhuset
HTA-centrum
Röda stråket 8
413 45 Göteborg
 

 

 

 

 

Projekt - arbetsdokument

Pågående HTA-projektHjälpmedel under projektet Möteskalender Här ser Du alla planerade mötestider för samtliga projekt

Före ett projekt

Inkomna nomineringarPrioriteringskriterierEj antagna nomineringarJävsdeklarationen skickas till projektdeltagarna och lämnas åter till HTA-centrum senast två veckor innan ett projekt påbörjas.
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh, professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Inger Thorin, projektsamordnare
  
031-3421556
0700-928046
(ledig fredagar)

Projektstartsmöte

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvviz|5rq%vmoizlH%vozmoqwv5{mtmvviz|5rq%vmoizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5sqvljtwuHumlqk5o}5{mrmvv%y5sqvljtwuHumlqk5o}5{muiqt|wBrw{mnqvm5xmz{{wv59Ho}5{mrw{mnqvm5xmz{{wv59Ho}5{muiqt|wBwti5{iu}mt{{wvH%vozmoqwv5{mwti5{iu}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmvzqs5{rw%vittHumlnis5o}5{mpmvzqs5{rw%vittHumlnis5o}5{muiqt|wBivvqsi5{|zivlmttH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zivlmttH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm||mzq5{rwozmvH%vozmoqwv5{mxm||mzq5{rwozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{mqvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBp|i4kmv|z}uH%vozmoqwv5{mp|i4kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{mqvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&qvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{mqvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m