HTA-centrum

Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. HTA-centrum är en regional stödorganisation för att möjliggöra verksamhetsbaserad HTA.
HTA är ett vetenskapligt baserat beslutsunderlag i formen av ett antal frågor  inkluderande en systematisk litteraturöversikt.
 

Nominera fråga


Nyheter

 • Inbjudan HTA-centrum 10 år

  08 september 2017

  Välkommen att luncha med HTA-centrum den 24 oktober! Vi presenterar bland annat våra projekt och vår verksamhet med mingel och paneldiskussion.

 • Pessar och gel som preventivmedel för kvinnor

  30 juni 2017

  Att utvärdera om nyare typer av pessar såsom FemCap, Caya eller likartade produkter skiljer sig från äldre pessartyper såsom Milex och Ortho All-Flex att förhindra graviditet, och om olika typer av gel även skiljer sig härvidlag.

 • Ataluren vid Duchennes muskeldystrofi

  26 juni 2017

  Har ataluren positiv effekt på livskvalitet och kroppsfunktion hos patienter med Duchennes muskeldystrofi?

 • HTA-centrum 10 år den 24 oktober - save the date!

  15 juni 2017

  Det är 10 år sedan HTA-Centrum startade sin verksamhet. Det vill vi uppmärksamma genom att presentera vår verksamhet och ett urval av våra HTA-analyser.

Före ett projekt

Inkomna nomineringarPrioriteringskriterierEj antagna nomineringar
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information
Projektdeltagares jävsdeklaration skickas till HTA-centrum senast två veckor innan projektstart..

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

Projektstartsmöte

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m