SCAPIS

In English »

Unikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor

Man och barnbarn, foto: JohnérSCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) är ett unikt svenskt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor. Studien genomförs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Göteborgs universitet i samarbete med Hjärt-Lungfonden. En pilotstudie med 1100 individer genomfördes under 2012 och nu kommer ytterligare 5000 försökspersoner att medverka.

Mycket grundlig hälsoundersökning

Alla medverkande får en mycket grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor samt status för blodsocker och kolesterol. Det innebär också en möjlighet till tidig upptäckt och behandling av eventuell hjärt-kärlsjukdom och KOL.  

Vem får delta?

5 000 män och kvinnor mellan 50-64 år i Göteborgs kommun väljs ut slumpmässigt och bjuds in via brev att delta kostnadsfritt i SCAPIS. Kvinna och barnbarn, foto: JohnérAlla som får lov att delta får en personlig inbjudan, det går inte att själv anmäla sitt intresse.

Fokus för forskningsprojektet SCAPIS är att:

  • Identifiera individuella risker för plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.
  • Upptäcka KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) i ett tidigt skede för att bättre kunna behandla sjukdomen.
  • Upptäcka eventuell risk för andra lungsjukdomar.
  • Förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling.

 

 


Bakgrund och syfte

HänderStora framsteg har gjorts under de senaste åren inom behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Antalet hjärtinfarkter är färre och dödligheten har minskat med ett par procent varje år de senaste årtiondena.  Nya rön och forskning tillför ny kunskap till sjukvården. Mycket tack vare bättre behandling och tidigare diagnostik kan vi i dag rädda tusentals fler liv än för bara ett par decennier sedan.

Men fortfarande tillhör hjärt-kärlsjukdomar de vanligaste orsakerna till sjukdom och för tidig död, både bland män och kvinnor. Hjärt-kärlsjukdom fortsätter att kosta både människoliv och samhällsresurser.
Nyare forskning visar att KOL ofta är kopplat till hjärt-kärlsjukdomar. KOL är en av vår tids stora folksjukdomar. KOL är nära förknippat med rökning och andra luftföroreningar men kan även ha ärftliga orsaker. Lungorna blir påverkade med ökad slembildning, hosta, mindre elastiska luftrörsväggar, förstöring av lungblåsor och ökande andfåddhet som följd.

Det behövs mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst, för att kunna förebygga dem, ställa bättre och tidigare diagnos, påverka sjukdomsförloppet och hitta nya bättre behandlingsmetoder och läkemedel. Syftet med den här studien är att skaffa den typen av kunskap.

Kontakt

Mail:  
Tel: 031 342 98 43/ 342 96 94
Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gröna stråket 8, entréplan, skyltat SCAPIS-studien.
Hitta hit: Karta 

Huvudansvarig

Göran Bergström
Professor, Överläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


 

Att delta i SCAPIS

Vanliga frågorFörbered dig inför besöken

uiqt|wB{kixq{H%vozmoqwv5{m{kixq{H%vozmoqwv5{muiqt|wB&i{i5{izt%vqsH%vozmoqwv5{mi{i5{izt%vqsH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{mki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{m