Läkemedelsstudie KOL

Har du KOL?

Vi söker personer med KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) till en klinisk studie. Vi vill studera en ny behandling i syfte att minska antal försämringsepisoder.

Vi söker därför kvinnor och män som:
- är 40 år eller äldre som har KOL
- har haft minst en försämringsepisod de senaste 12 mån.

Studien omfattar 8 besök till kliniken under ett år. Alla deltagare får genomgå hälsokontroller, lungfunktionstester, EKG, provtagningar och frågor ställs om livskvalitet under den tid studien pågår. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med Personuppgifts-lagen (PUL).

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.

Är Du intresserad och vill veta mer, kontakta ansvariga för studien:
Dr. Dan Curiac
Studiesjuksköterska : Ninni Hedenquist,
CTC/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Gröna Stråket 12 413 45 Göteborg,
Tel 031-342 84  86
Mail:  

uiqt|wBzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{mzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&tq{i5{vittH%vozmoqwv5{mtq{i5{vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{mki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{m