Vårdhygien

Vår information vänder sig till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Nyhetsarkiv

Aktuellt

 • Vårdhygien ger flera utbildningar under våren 2018

  26 januari 2018

  Utbildning i vårdhygien inom endoskopi ges den 21 februari och flera utbildningstillfällen med riktade grundkurser i vårdhygien erbjuds. För information och anmälan se under fliken "Utbildning" ...

 • Ökad uppmärksamhet på mässling!

  13 december 2017

  Vårdhygien uppmanar till ökad uppmärksamhet på mässling då ett fall nyligen har diagnosticerats i Göteborg, se ytterligare information på Smittskyddets hemsida . Misstänkt mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, ögonirritation, torrhosta......

 • Ökad förekomst av salmonella

  28 november 2017

  Patient med diarré och misstanke om infektionsorsak – var frikostig med provtagning både avseende bakterie- och virusdiagnostik. Vid vård av patient med diarré följ riktlinje Vårdhygien vid vård av patient med diarré .  Faeces bakteriediagnostik  ......

 • Vårdhygien tar bort egen rutin för inläggning och skötsel av CVK

  20 november 2017

  Från och med 2017-11-20 tas Vårdhygiens rutin för inläggning och skötsel av CVK bort. Istället hänvisar vi till Vårdhandbokens kapitel. Förändringen innebär att vår rekommendation om lokal tvätt med klorhexidintvål (DesCutan, Hibiscrub) vid inläggning......

 • Nominera till Svenska Hygienpriset 2018!

  13 november 2017

  Nominera någon som har åstadkommit en förändring! Vårdrelaterade infektioner är ett känt problem inom all vård och omsorg. Det förebyggande arbetet är viktigt. Svenska Hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som......

 • Influensan är snart här!

  01 november 2017

  Förra årets influensasäsong drabbade sjukvården hårt. Tänk på att även individer med milda influensasymtom kan vara smittsamma. Smittskydd VGR och Vårdhygien SU anser att vård- och omsorgspersonal som arbetar nära känsliga personer bör erbjudas......

Länk till Rena händer spelar roll

Kontakt

Vem ska vi vända oss till?
Kontaktteam och övrig kontaktinformation

Gemensam E-post
 

Akutlinjen
031 - 342 6100

Verksamhetens mål

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter/ vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning

uiqt|wB%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{m%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m