Vårdhygien

Vår information vänder sig till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Nyhetsarkiv

Aktuellt

 • Nytt om smittspridning VRE

  19 april 2018

  Information från Folkhälsmyndigheten om smittspridning av VRE mellan sjukhus i Sverige. Folkhälsomyndigheten - nyhet VRE ...

 • Nytt desinfektionsmedel!

  03 april 2018

  Produktvisning av Incidin OxyFoam S kommer att ske på följande platser och tider: Kungälvs sjukhus 18 april, kl 11-14, huvudentrén Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Östra 19 april, kl 11-14 utanför Gastronomen Sahlgrenska 24 april, kl 11-14 utanför......

 • Utbrott av VRE i landet!

  12 mars 2018

  På flera håll i landet pågår utbrott av VRE (Vankomycinresistenta enterockocker) . Vi vill därför påminna om vikten av grundläggande vårdhygieniska principer .  Eftersom VRE är en bakterie som trivs och överlever länge i miljön, är det som alltid vikti......

 • Hygienkörkortet nu i Lärplattformen

  05 mars 2018

  Hygienkörkortet har nu flyttat in i Lärplattformen (se länk nedan) och det ”gamla” hygienkörkortet har släckts på webben. Anställda använder numera sitt VGR-id för att genomföra hygienkörkortet och kommer att få en årlig påminnelse om att detta görs.......

 • Vårdhygien ger flera utbildningar under våren 2018

  26 januari 2018

  Utbildning i vårdhygien inom endoskopi ges den 21 februari och flera utbildningstillfällen med riktade grundkurser i vårdhygien erbjuds. För information och anmälan se under fliken "Utbildning" ...

 • Ökad uppmärksamhet på mässling!

  13 december 2017

  Vårdhygien uppmanar till ökad uppmärksamhet på mässling då ett fall nyligen har diagnosticerats i Göteborg, se ytterligare information på Smittskyddets hemsida . Misstänkt mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, ögonirritation, torrhosta......

Länk till Rena händer spelar roll

Kontakt

Vem ska vi vända oss till?
Kontaktteam och övrig kontaktinformation

Gemensam E-post
 

Akutlinjen
031 - 342 6100

Verksamhetens mål

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter/ vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning

uiqt|wB%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{m%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m