Transplantationscentrum - Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Transplantationscentrum

Välkommen till Transplantationscentrum!  

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras.

Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.
 
Här kan du hitta information om:

Enheter


Besök

Besöksadress
Bruna stråket 5
413 46 Göteborg
Plan 4, Sahlgrenska sjukhuset

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3421000
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Transplantationscentrum, Sahlgrenska sjukhuset
Bruna stråket 5, plan 4
413 45 Göteborg
uiqt|wBszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{mszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m