Klinisk immunologi och transfusionsmedicin - Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin är organiserad inom Laboratoriemedicin och område 4.

Verksamheten är fördelad på tre enheter som är geografiskt utspridda på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Nordstan, Västra Frölunda samt en mobil blodtappningsenhet. I verksamheten arbetar c:a 150 personer. 

Klinisk Immunologi och transplantation ansvarar för diagnostik av sjukdomstillstånd som berör kroppens immunförsvar.

Verksamheten ansvarar också för blodgivning och sjukvårdens behov av blodkomponenter samt undersökningar och rådgivning före blodtransfusion.

Dessutom utförs transplantationsundersökningar inför organtransplantationer och hematologiska stamcellstransplantationer.

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin ansvarar också för den Nationella navelsträngsblodbanken

Aktuellt

  • Information angående Transfusionsmedicins kylväskor

    Kylväskor skall returneras till Transfusionsmedicin snarast. För kylväskor som inte returneras inom 7 dagar debiteras hela kostnaden för kylväskan

  • Immuno- Transfusionsnytt

    Analys av MOG-antikroppar sker nu vid immunologiska laboratoriet. Allergiska läkemedelsreaktioner, antingen av IgE- eller T-cell medierade utförs numer på immunologiska laboratoriet.

  • Ny remiss

    Nu finns en ny remiss för Biologiska läkemedel att hämta.

Verksamhetschef

Jan Holgersson
 

 

Kontakt

Transfusionsmedicin

Besöksadress
Vita stråket 13, plan 1

Telefonnummer
031-342 20 40

Klinisk immunologi

Besöksadress
Guldhedsgatan 10A, plan 3
413 46 Göteborg

Telefonnummer
031-342 49 17

E-post

Bli blodgivare

uiqt|wBriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{mriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsq|u5{}H%vozmoqwv5{msq|u5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{mriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{m