Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin är organiserad inom Laboratoriemedicin och område 4.

Verksamheten är fördelad på tre enheter som är geografiskt utspridda på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Nordstan, Västra Frölunda samt en mobil blodtappningsenhet. I verksamheten arbetar c:a 150 personer. 

Klinisk Immunologi och transplantation ansvarar för diagnostik av sjukdomstillstånd som berör kroppens immunförsvar.

Verksamheten ansvarar också för blodgivning och sjukvårdens behov av blodkomponenter samt undersökningar och rådgivning före blodtransfusion.

Dessutom utförs transplantationsundersökningar inför organtransplantationer och hematologiska stamcellstransplantationer.

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin ansvarar också för den Nationella navelsträngsblodbanken

Aktuellt

Verksamhetschef

Jan Holgersson
 

 

Kontakt

Transfusionsmedicin

Besöksadress
Vita stråket 13, plan 1

Telefonnummer
031-342 20 40

Klinisk immunologi

Besöksadress
Guldhedsgatan 10A, plan 3
413 46 Göteborg

Telefonnummer
031-342 49 17

E-post

Bli blodgivare

uiqt|wBriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{mriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsq|u5{}H%vozmoqwv5{msq|u5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{mriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{m