Specialisttjänstgöring

ST-utbildning på SU ger många möjligheter!

  • Utbildningstjänster inom ca 40 specialiteter, från bassjukvård till högspecialiserad vård
  • Rikt utbud av utbildnings- och forskningsaktiviteter
  • Möjlighet till Forskar-ST
  • 1,5-årigt utvecklingsprogram för ST-läkare samt de kortare utbildningarna ST LiV, Ledarskap och Kommunikation (LoK), Kommunikation, Handledning och Utvecklande ledarskap (KHUL)
  • Möjlighet till Pedagogisk Ledarskaps-ST
  • Handledarutbildning med fortsatt nätverk genom handledarforum
  • Service och stöd från studierektorskansliet
  • Etablerad studierektorsfunktion och tydliga studierektorsuppdrag
  • ST-råd med representanter för ST-läkare
  • Studierektorsråd med en SR-representant från varje område inom SU

Du som är ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

All information för dig som är ST-läkare har flyttats till den interna webbplatsen för Sahlgrenska Universitetsjukhuset. 

Tillgång till ST-portalen på jobbet
För att komma åt ST-sidan när du är uppkopplad på VGR:s nät använder du adressen


Tillgång till ST-portalen hemifrån
Den nya interna sidan kan nås hemifrån via inloggning på adressen
http://epiintra.vgregion.se/su/st

Du loggar in med ditt AD-konto, dvs ditt VGR-ID och det lösenord du använder för att logga in på din dator på jobbet.

Kontakt

För jobbansökan hänvisar vi till
Jobbportalen

For
empoyment, we refer to
Jobbportalen

Utbildningsenhet FoUU, ST-kansliet

 

uiqt|wB{}5{|siv{tqm|H%vozmoqwv5{m{}5{|siv{tqm|H%vozmoqwv5{muiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m