HTA-centrum

Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. HTA-centrum är en regional stödorganisation för att möjliggöra verksamhetsbaserad HTA.
HTA är ett vetenskapligt baserat beslutsunderlag i formen av ett frågeformulär med 25 frågor inkluderande en systematisk litteraturöversikt.
 


 

    Prenumerera på HTA-rapporter 

Nyheter

Nominera fråga

Publicerade HTA-rapporter

Regional activity-based HTAKort HTA
HTA-databaser

Före ett projekt

Inkomna nomineringarPrioriteringskriterierEj antagna nomineringarJävsdeklarationen skickas till projektdeltagarna och lämnas åter till HTA-centrum senast två veckor innan ett projekt påbörjas:
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text

Kontakt

Christina Bergh, HTA-chef, professor
 
0736-889325

Inger Thorin, projektsamordnare
  
031-3421556
0700-928046
(ledig fredagar)

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{mqvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{mqvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m