Föreläsningar för allmänheten 2016

Bilder som relaterar till teman på föreläsningarna

Fotograf: Maria Engman, Lotta Lundkvist och Marie Ullnert.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med Stadsbiblioteket Göteborg bjuder in till fyra föreläsningstillfällen. Ta chansen att komma och lyssna till våra specialister och bli motiverade till en hälsosammare livsstil.

Sola, eller inte? Förebygg malignt melanom

Datum och tid: Onsdag 18 maj, klockan 17.00-20.00
Plats: Trappscenen, Göteborgs Stadsbibliotek

Är det nyttigt att sola lite grann?

- Vilka effekter har solljuset på huden?

Föreläsare: Ann-Marie Wennberg, professor och överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hur ser hudcancer ut? Vad är teledermatoskopi?

Lär dig mer om sjukdomen och om appen för tidigare upptäckt av hudcancer

Föreläsare: Markus Danielsson, hudläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Om vikten av att gå och kolla sina prickar

Att leva med malignt melanom - Ett bra exempel på ett dåligt exempel

Föreläsare: Magnus Norin, Melanomföreningen, cirka 18.30

Immunterapi - Ett genombrott i behandling av malignt melanom som spridit sig

Föreläsare: Max Levin, specialistläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sunda solvanor - Så skyddar du dig och dina barn

Föreläsare: Shirin Bartholdsson, utvecklingsstrateg, Regionalt Cancercentrum Väst.

Föreläsningarna är gratis. Antalet platser är begränsat, så kom gärna i god tid.

Välkommen!

 


 

Genomförda föreläsningar 2016

Hjärnan och livets gång

Datum och tid: 9 februari, kl 18.00-20.00
Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket Göteborg

Kognitiv medicin – nytt fokus på hjärnans funktioner

Har bevarandet av kognitiva funktioner betydelse för hälsan? Vad visar forskningen om vanliga sjukdomar som påverkar den kognitiva förmågan hos vuxna?   

Föreläsare: Anders Wallin, neurolog, professor

70 är det nya 50

Om det nya och normala åldrandet.

Föreläsare: Ingmar Skoog, psykiatriker, professor

Fri entré. Antalet platser är begränsat så kom gärna i god tid. Vi bjuder på frukt.

uiqt|wBmzqki5{ivljmzoH%vozmoqwv5{mmzqki5{ivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m