Välkommen till AT!

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sätter fokus på klinisk sjukvård, forskning, utbildning, utvecklings- och förbättringsarbete samt handledning i en mångfacetterad verksamhet och i nära samarbete med Sahlgrenska akademin. Primärvårdstjänstgöringen fördelas på vårdcentraler i Göteborgsområdet och omfattar verksamheter i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde.

Nu är det dags att söka AT!   Välkommen till Folktandvården


20
AT-block varav 10 forskar AT-block med tillträde våren 2018


AT-blocken omfattar totalt 21 månader fördelade på sex månader medicin, med möjlighet att tjänstgöra viss tid inom närliggande specialitet, sex månader opererande specialiteter, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin. I forskar AT-blocken ingår dessutom sex månaders forskning.


AT-block

Ref.nr. 2017/4839 (21 månader)
Tillträde 2018-01-29 eller 2018-04-23

Till ansökan AT-block


Forskar-AT-block

Ref.nr. 2017/4840 (27 månader)
Tillträde 2018-01-29 eller 2018-04-23

Till ansökan Forskar-AT-block


Som sökande får du bekräftelse via mail att vi har mottagit din ansökan. Rekryteringsarbetet startar direkt efter ansökningstidens utgång. Anställningsintervjuer genomförs 10-13 okt. Samtliga sökande får besked om AT-tillsättningen vecka 42 eller 43. 

Ansökan sker elektroniskt via Varbi.

Sista ansökningsdag: Observera att sista ansökningsdag för forskar-AT-block är 27 september, medan den för AT-block är 4 oktober.

Vi hänvisar i första hand till vår funktionsbrevlåda vid frågor om AT-rekrytering  


Vi erbjuder dig:

 • möjligheten att vara delaktig och skräddarsy din AT-utbildning
 • ett AT-utvecklingsprogram med ledarskapsutbildning och kvalitets- och förbättringsarbete
 • kurs i akut omhändertagande med simulatorträning
 • AT-forum, AT-stämma , kurser och konferenser utifrån behov och intresse
 • mycket goda möjligheter till forskning
 • en välfungerande organisation för AT med medveten satsning på yrkesmässig och personlig utveckling samt kontinuerlig kvalitetssäkring
 • en strukturerad slutenvårds- och primärvårdstjänstgöring med "proffshandledning"

Bilden är tagen från Fotoakuten

Vision

Sveriges ledande AT-utbildning med hög konkurrenskraft

 

Mål

 • Erbjuda AT-utbildning av hög kvalitet så att SU kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla viktig läkarkompetens
 • Ha engagerade, delaktiga och ansvarstagande AT-läkare
 • Ha engagerade studierektorer och handledare med hög kompetens
 • Vara en attraktiv och konkurrenskraftig AT-organisation
 • Stimulera forskning under AT

Har du frågor?

Vi hänvisar i första hand till vår funktionsbrevlåda vid frågor om
AT-rekrytering  


Karolina Larsson
AT-läkarchef
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0700-816573

Erik Hulegårdh
AT-läkarchef
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0700-816561
 

Carin Holm
Utbildningsledare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0700-82 50 97

Göran Eriksson
Studierektor Primärvården Göteborg
0705-71 05 67

Linn Persson
Facklig företrädare
 

Vad tycker du om AT-sidan?

Jag besöker sidan som:


Synpunkter:
uiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{m{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{m{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wBmzqs5p}tmoizlpH%vozmoqwv5{mmzqs5p}tmoizlpH%vozmoqwv5{muiqt|wBow|mjwzoH{%ytn5{mow|mjwzoH{%ytn5{muiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m