Patologilaboratorier

På det histopatologiska laboratoriet omhändertas vävnad för mikroskopisk analys. Inkomna prover består både av fixerat och ofixerat provmaterial som processas enligt bestämda och kvalitetssäkrade rutiner. Kontakta oss gärna innan provtagning för vidare information. Det finns även utförliga provtagningsanvisningar under rubriken Analyser och provtagningsanvisningar i vänsterkolumnen

 

Provinlämning

Provmaterialet skickar du till laboratoriet  antingen med  vanlig post eller internpost, eller lämnar direkt vid laboratoriet.

Vilka är vi som arbetar vid enheten?

Vid Patologilaboratoriet arbetar bland annat patologläkare, biomedicinska analytiker (BMA) och laboratoriebiträden.

Ansvarig för enheten

Enhetschef Katarina Junevik

Kontakt

Enhetschef

Katarina Junevik
Telefon: 070-082 29 13

Provinlämningen

Gula stråket 8
Sahlgrensk Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG
Telefonnr: 031- 342 15 16
Fax: 031- 41 06 82
Öppettider: 07:30-16:00 (vardagar)

Besök

Besöksadress
Gula stråket 8
413 46 Göteborg
Plan 1 Sahlgrenska sjukhuset

Kontakta oss

Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk patologi och genetik
Gula stråket 8
plan 0
413 45 Göteborg
uiqt|wBsi|izqvi5r}vm%vqsH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}5sxo5%wmjjH%vozmoqwv5{m{}5sxo5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBjwmt5uwzksH%vozmoqwv5{mjwmt5uwzksH%vozmoqwv5{m