Vårdhygien

Vår information vänder sig till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Nyhetsarkiv

Aktuellt

 • Nytt om MRB

  10 april 2017

  Ett flertal rutiner för multiresistenta bakterier har reviderats. Två nya rutiner har tillkommit: Multiresistent pseudomonas, vård av patient Karbapenemresistent bakterier, vård av patient  Båda ingick tidigare i rutinen, ESBLCARBA och multiresistenta......

 • Ny riktlinje - Grundläggande vårdhygieniska principer

  10 april 2017

  Riktlinjen innehåller de rutiner och principer som gäller vid all vård för att förhindra smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner. Syftet är att förtydliga att grundläggande principer gäller oavsett kännedom om specifik smittsam sjukdom......

 • Ny riktlinje

  30 mars 2017

  Vårdhygien har utarbetat en ny riktlinje som stöd vid utbrott av smittsam sjukdom på SU. Riktlinjen tydliggör lednings- och samverkansformer vid utbrott och kompletterar sjukhusets beredskapsplan. Utbrott av smittsam sjukdom inom SU ...

 • Mässling - var uppmärksam på symtom!

  17 mars 2017

  Flera fall av inhemsk mässling har rapporterats de senaste veckorna. Samtidigt rapporteras det om mässlingsfall i flera europeiska länder. Vi uppmanar därför till ökad uppmärksamhet på mässlingssymtom; feber, ögonirritation och torrhosta. Efter någon d......

 • Influensan är här!

  13 januari 2017

  Den senaste tiden har antalen influensafall ökat markant. Vårdhygien manar till uppmärksamhet på luftvägssymtom, i synnerhet i samband med feber. Smittsamheten är som allra störst i samband med insjuknandet. Vid misstanke på influensa vårdas patienten ......

 • Vinterkräksjuka - säsongen har startat!

  14 november 2016

  Vårdhygien uppmanar till observans för att snabbt identifiera misstänkta fall av calici. Vid symtom i form av kräkning och eller diarré och misstanke om virusgastroenterit ska åtgärder för att begränsa smittspridning omedelbart sättas in, utan att......

Länk till Rena händer spelar roll

Hygienkörkort

Kontakt

Vem ska vi vända oss till?
Kontaktteam och övrig kontaktinformation

Gemensam E-post
 

Akutlinjen
031 - 342 6100

Länk till slutrapport efter caliciutbrott

Rätt klädd på jobbet. Riktlinjer för arbetskläder.

Riktlinjer för empirisk antibiotikabehandling av akuta infektioner


Riktlinjer för empirisk antibiotikabehandling 


Infektionsverktyget

Ett IT-stöd med syfte att minska antalet vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändning
Infektionsverktyget


Verksamhetens mål

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter/ vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning

uiqt|wB%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{m%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m